(BĐT) - Ngày 1/10 tới, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (mã chứng khoán: HLD) sẽ chốt danh sách cổ đông chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 11/10/2021.

Như vậy, với 20 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Công ty sẽ phải chi 50 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 47,13 tỷ đồng, giảm 46,26% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 10,13 tỷ đồng, giảm 29,85%.

Năm 2021, Công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu dự kiến đạt 135 tỷ đồng, giảm 30% so với thực hiện năm 2020; lợi nhuận sau thuế 13,7 tỷ đồng, giảm 82%.

Tại thời điểm 30/6/2021, tổng tài sản của Công ty là hơn 618,6 tỷ đồng, tặng nhẹ so với thời điểm đầu năm.