(BĐT) - Ngày 2/12 tới, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hudland (mã chứng khoán: HLD) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 45%. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 11/12/2020.

Như vậy, với 20 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Công ty sẽ phải chi 90 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Được biết, tính đến cuối năm 2019, Công ty còn 176,98 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; ngoài ra Công ty còn 80,83 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

9 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu 135,93 tỷ đồng, giảm 45,14% so với cùng kỳ năm ngoái và mới hoàn thành 46% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế 30,28 tỷ đồng, giảm 46,62% so với cùng kỳ và hoàn thành 55,76% kế hoạch năm.