Hancorp báo lãi 4,1 tỷ đồng trong quý đầu năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Tổng công ty Xây dựng Hà Nội (Hancorp) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2022 với kết quả doanh thu thuần của Tổng công ty đạt 363,5 tỷ đồng, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận gộp đạt 26,2 tỷ đồng, tăng trưởng 87,1%. Sau khi trừ các khoản chi phí, Hancorp báo lãi trước thuế 4,1 tỷ đồng, tăng hơn 50% so với quý I/2021.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tính đến cuối quý I/2022, tổng tài sản của Hancorp đạt 6.728 tỷ đồng với giá trị nợ phải trả là 5.097 tỷ đồng, chiếm 75,7% tổng tài sản. Tổng các khoản nợ phải thu ngắn hạn của Công ty ở mức 3.553 tỷ đồng, trong đó ghi nhận nhiều khoản nợ phải thu khó đòi với giá trị 239,1 tỷ đồng và dự kiến thu hồi được 82,6 tỷ đồng.

Chuyên đề