Hải Phát Invest trước sức ép từ việc gia tăng đòn bẩy tài chính

(BĐT) - Công ty CP Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest, mã chứng khoán: HPX) vừa công bố báo cáo tài chính (BCTC) riêng quý I/2019 với sự sụt giảm mạnh về doanh thu và lợi nhuận so với cùng kỳ năm 2018.
Để đáp ứng nhu cầu mở rộng đầu tư, Hải Phát Invest dự kiến tăng vốn điều lệ lên 2.875 tỷ đồng và phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu
Để đáp ứng nhu cầu mở rộng đầu tư, Hải Phát Invest dự kiến tăng vốn điều lệ lên 2.875 tỷ đồng và phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu

Theo thuyết minh BCTC, tại thời điểm 31/3/2019, doanh thu thuần của Hải Phát Invest chỉ đạt 298,16 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 268,27 tỷ đồng, giảm 36,5% so với mức 422,68 tỷ đồng ghi nhận trong quý I/2018. Tuy nhiên, quan sát biên lợi nhuận gộp, biên lợi nhuận trước thuế và lãi vay của doanh nghiệp (không bao gồm hoạt động tài chính và thu nhập khác) nhận thấy, dường như hoạt động kinh doanh chính lại có sự cải thiện đáng kể. Cụ thể, biên lợi nhuận gộp, biên lợi nhuận trước thuế và lãi vay trong quý I/2019 lần lượt là 9,4% và 1,36%; trong khi quý I/2018 biên lợi nhuận gộp chỉ đạt 3,7%, còn biên lợi nhuận trước thuế và lãi vay là âm 6,75%.

Nhìn lại năm 2018, hoạt động kinh doanh chính của Hải Phát Invest có biên lợi nhuận mỏng, bấp bênh, nên lợi nhuận của doanh nghiệp này phụ thuộc nhiều vào hoạt động tài chính hay thu nhập khác. Chính điều này là nguyên nhân khiến cho mức độ dao động lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp biến động mạnh khi so sánh hai quý cùng kỳ với nhau. Cụ thể, trong quý I/2018, Hải Phát Invest ghi nhận 236,14 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng 32,99% tổng vốn điều lệ tại Công ty TNHH Phát triển địa ốc Hải Phong cho Công ty CP Bất động sản Hải Phát với giá trị chuyển nhượng 263,26 tỷ đồng. Nhờ đó, bù đắp được toàn bộ khoản lỗ từ hoạt động kinh doanh chính để ghi nhận mức lợi nhuận trước thuế 189,67 tỷ đồng. Còn trong quý I/2019, do không có lợi nhuận từ hoạt động tài chính nên Công ty chỉ ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 4,53 tỷ đồng, sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Tại thời điểm 31/3/2019, tổng tài sản của Hải Phát Invest đạt 7.751 tỷ đồng, tăng 3,91% so với thời điểm đầu năm 2019. Hai khoản mục tài sản chiếm tỷ trọng lớn trên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp là khoản mục Hàng tồn kho với 2.833 tỷ đồng. Trong đó, Dự án HP Plaza với 1.390,95 tỷ đồng; Dự án Phú Lãm 396,43 tỷ đồng; Dự án Phú Lương 729,49 tỷ đồng là những dự án trọng tâm sẽ ghi nhận kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong giai đoạn 2019 - 2020. Khoản mục tiếp theo chiếm tỷ trọng lớn là các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết và đơn vị khác. Các khoản đầu tư này đã tăng thêm 841 tỷ đồng, từ 1.240 tỷ đồng hồi đầu năm 2019 lên 2.081 tỷ đồng vào cuối tháng 3/2019.

Theo thuyết minh BCTC thì trong quý I/2019, Hải Phát Invest đã đầu tư để gia tăng sở hữu lên 95,8% tại Công ty CP Đầu tư và kinh doanh Bất động sản Hải Phát (công ty mới được cấp phép hoạt động vào ngày 28/12/2018, người đại diện theo pháp luật là ông Vũ Kim Giang - cũng là người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Bất động sản Hải Phát) với tổng giá trị đầu tư ghi nhận là 646,6 tỷ đồng và 100% vốn tại Công ty TNHH MTV Hải Phát - Bình Thuận với giá trị đầu tư 194,5 tỷ đồng.

Với nhu cầu mở rộng đầu tư, tại ĐHĐCĐ thường niên vừa diễn ra trong tháng 3, ban lãnh đạo Công ty đã dự kiến tăng vốn điều lệ lên 2.875 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ và chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Không những thế, Công ty dự kiến phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu trong đó 1.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi.

Theo một số chuyên gia, việc gia tăng sử dụng đòn bẩy để phát triển các dự án trong giai đoạn tín dụng vào ngành bất động sản bị kiểm soát chặt sẽ đẩy chi phí vốn vay của doanh nghiệp tăng. Do đó, nếu không có sự kiểm soát chặt về dòng tiền cùng hiệu quả của các dự án đầu tư thì việc duy trì hiệu quả kinh doanh của Công ty trong thời gian tới sẽ khá khó khăn.

Chuyên đề