Hải Phát Invest huy động 166 tỷ đồng từ thị trường trái phiếu

(BĐT) - Thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết Công ty CP Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest) vừa công bố kết quả phát hành trái phiếu. Theo đó, ngày 20/2/2020, Công ty đã phát hành thành công 1,66 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, có đảm bảo và không kèm chứng quyền. Lãi suất cố định 11%/năm.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Kết thúc năm 2019, doanh thu thuần của Hải Phát Invest đạt hơn 3.442 tỷ đồng, tăng 70% so với năm 2018 và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 451 tỷ đồng, xấp xỉ năm 2018. Tổng tài sản của Hải Phát Invest giảm hơn 9% so với đầu năm, ghi nhận 6.827 tỷ đồng. Nợ phải trả là 3.836 tỷ đồng (giảm 1.139 tỷ đồng so với đầu năm), gấp 1,2 lần vốn chủ sở hữu.

Chuyên đề