Hải Dương chọn nhà thầu quản lý, bảo dưỡng đường bộ

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Sở Giao thông vận tải Hải Dương đang triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các đường tỉnh và đường gom đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua địa bàn tỉnh Hải Dương từ ngày 1/1/2023 đến ngày 31/12/2025, dự toán hơn 142,8 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong tháng 2/2023, sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 02 Lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu và Gói thầu số 1 Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các đường tỉnh và đường gom đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua địa bàn tỉnh Hải Dương từ năm 2023 đến năm 2025.

Trong đó, Gói thầu số 1 có giá 139,58 tỷ đồng gồm 43,673 tỷ đồng/năm 2023; 46,651 tỷ đồng/năm 2024 và 49,256 tỷ đồng/năm 2025. Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Chuyên đề