Hà Tĩnh mở 3 gói thầu hạ tầng nông nghiệp không cạnh tranh

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 29/9/2022, Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Hà Tĩnh đã mở thầu qua mạng 3 gói thầu xây lắp thuộc Dự án Xây dựng công trình đợt 1, trồng rừng ngập mặn; trồng rừng phòng hộ trên cạn ven biển; làm giàu rừng tự nhiên trên cạn ven biển năm 2022. Theo đó, mỗi gói thầu chỉ có 1 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT).

Dự án có tổng mức đầu tư 479,262 tỷ đồng, sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng trong nước, do Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư trực tiếp mời thầu.

Tại Gói thầu FMCR-HT-HP3.2 XL3 Xây dựng gói cơ sở hạ tầng tại các xã: Xuân Phổ và Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, nhà thầu duy nhất nộp HSDT là Liên danh Công ty CP Xây dựng và Thương mại Hoàng Nguyên - Công ty TNHH Xây dựng Tuấn Cường (giá dự thầu là 4,773 tỷ đồng, giá gói thầu 4,799 tỷ đồng).

Tại Gói thầu FMCR-HT-HP3.2 XL5 Xây dựng gói cơ sở hạ tầng tại các xã: Xuân Hải, Cổ Đạm và Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, nhà thầu duy nhất nộp HSDT là Liên danh Công ty CP Xây dựng và Thương mại Hải Hiền Hà Tĩnh - Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Phong Nhi (giá dự thầu là 6,73 tỷ đồng, giá gói thầu 6,6 tỷ đồng).

Tại Gói thầu FMCR-HT-HP3.2 XL6 Xây dựng gói cơ sở hạ tầng tại các xã: Thạch Châu, Mai Phụ và Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, nhà thầu duy nhất nộp HSDT là Công ty CP Thương mại dịch vụ và xây dựng Kim An (giá dự thầu 5,908 tỷ đồng, giá gói thầu 5,923 tỷ đồng).

Các nhà thầu đều đề xuất thời gian thực hiện hợp đồng 6 tháng, hợp đồng theo đơn giá cố định.

Chuyên đề