Hà Nội: Thưởng Tết cao nhất đạt 400 triệu đồng, thấp nhất là 300.000 đồng

0:00 / 0:00
0:00
Trong số 6.227 doanh nghiệp gửi báo cáo lương 2021, thưởng Tết dương và âm lịch 2022 về Sở LĐ-TB&XH Hà Nội, mức thưởng Tết Nhâm dần cao nhất thuộc về khối doanh nghiệp dân doanh, là 400 triệu đồng.
Thưởng Tết âm lịch cao nhất được báo cáo ở Hà Nội đạt 400 triệu đồng
Thưởng Tết âm lịch cao nhất được báo cáo ở Hà Nội đạt 400 triệu đồng

Cụ thể, trong 4 loại hình doanh nghiệp, vị trí quán quân về mức thưởng Tết âm lịch cao nhất thuộc về một doanh nghiệp ở khối doanh nghiệp dân doanh, là 400 triệu đồng. Mức thưởng Tết âm lịch trung bình của nhóm này đạt bình quân 3,7 triệu đồng/người.

Thưởng Tết dương lịch của nhóm này cũng đạt mức cao nhất, là 65 triệu đồng. Tuy nhiên, khối doanh nghiệp dân doanh cũng có mức thưởng Tết dương lịch thấp nhất thành phố, là 300.000 đồng.

Vị trí cao thứ 2 về mức thưởng Tết âm lịch thuộc về nhóm doanh nghiệp FDI, 322 triệu đồng/người. Mức thưởng Tết âm lịch trung bình của nhóm đạt 4,2 triệu đồng/người. Thống kê về Tết dương lịch, mức thưởng cao nhất của nhóm cũng ngang với nhóm doanh nghiệp dân doanh, là 65 triệu đồng.

Đứng thứ 3 về thưởng Tết âm lịch thuộc về nhóm công ty có cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước, ở mức 28,5 triệu đồng. Thưởng Tết âm lịch trung bình đạt 3,4 triệu đồng/người. Về Tết dương lịch, mức thưởng cao nhất của nhóm chỉ đạt con số khá khiêm tốn, 4 triệu đồng.

Xếp ở vị trí cuối cùng là nhóm công ty TNHH Một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Mức thưởng Tết âm lịch cao nhất khu vực này đạt 23 triệu đồng. Bình quân mức thưởng Tết âm lịch đạt 3,2 triệu đồng/người. Mức thưởng Tết dương lịch cao nhất của nhóm này là 3,2 triệu đồng.

Theo Sở LĐ-TB&XH Hà Nội, năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hoạt động sản xuất kinh doanh của phần lớn doanh nghiệp gặp khó khăn không nhỏ. Theo số liệu tổng hợp của các doanh nghiệp báo cáo, bên cạnh một số doanh nghiệp gặp khó khăn chưa có dự kiến thưởng, mức thưởng Tết của người lao động trong các doanh nghiệp báo cáo giảm nhẹ so với năm 2020, riêng mức thưởng Tết nguyên đán cao nhất năm 2022 trong khối doanh nghiệp FDI tăng hơn so với năm 2021.

Doanh nghiệp FDI có trung bình lương 2021 cao nhất

Thống kê trên cơ sở báo cáo của 6.227 doanh nghiệp, mức lương bình quân năm 2021 của nhóm doanh nghiệp FDI đạt 7,15 triệu đồng/người/tháng. Lần lượt xếp các vị trí tiếp theo là các nhóm: Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (6,8 triệu đồng/người/tháng), Công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước (6,7 triệu đồng/người/tháng), doanh nghiệp dân doanh (6,55 triệu đồng/tháng).

Chuyên đề