Hà Nội: Thúc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - UBND TP. Hà Nội vừa có chỉ đạo về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2020.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

UBND TP. Hà Nội yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành; chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội và chủ đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công của Thành phố nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2020.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư