(BĐT) - HĐND TP Hà Nội vừa có Thông báo số 23/TB-HĐND về kết luận của Chủ tọa tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn Kỳ họp thứ 2, HĐND Thành phố Khóa XV, đối với các nhóm vấn đề như nợ đọng thuế, phí; hỗ trợ doanh nghiệp; phòng cháy chữa cháy; quản lý quy hoạch đô thị, xây dựng...
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong đó, đối với vấn đề nợ đọng thuế, phí, tiền sử dụng đất, HĐND TP đề nghị ngành thuế rà soát, phân loại chính xác, nguyên nhân của từng nhóm nợ cụ thể để có giải pháp thích hợp. Đặc biệt, rà soát nhóm dự án đã được giao đất, giải phóng mặt bằng, thực hiện các chế độ ưu đãi như giãn, hoãn nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất mà đến nay vẫn không có khả năng triển khai dự án, không nộp tiền khi đến hạn, phối hợp với các ngành tham mưu trình UBND Thành phố kiên quyết thu hồi để giao nhà đầu tư khác theo quy định.

HĐND Thành phố cũng yêu cầu công khai danh sách và xử lý theo quy định các doanh nghiệp thành lập để kinh doanh hóa đơn, bỏ trốn khỏi địa chỉ kinh doanh, cố tình chây ì nộp thuế…; giao chỉ tiêu thu hồi nợ cho các ngành chức năng, chính quyền từng quận, huyện, thị xã thực hiện quyết liệt, ngăn chặn tình trạng nợ đọng thuế hiện nay; xây dựng quy chế, quy định cụ thể và coi nội dung này là tiêu chí thi đua hàng năm để chấm dứt tình trạng cố tình nợ đọng thuế.