(BĐT) - Cục Thống kê TP. Hà Nội cho biết, trong năm 2019, Thành phố có 27,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 510,7 nghìn tỷ đồng, tăng 11% về số doanh nghiệp và tăng 30% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018. Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng được duy trì 100%, đảm bảo chất lượng và đúng hạn.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong năm 2019, Thành phố có 5.535 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 59%; 8.009 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 28%; 2.270 doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2018.

Về thu hút đầu tư nước ngoài trên địa bàn Thành phố, lũy kế từ đầu năm đến ngày 20/12/2019, tổng vốn đăng ký của các dự án thành lập mới và dự án bổ sung tăng vốn đạt 2.128 triệu USD. Trong đó, đăng ký mới 871 dự án với số vốn đạt 1.390 triệu USD; 180 dự án bổ sung tăng vốn đầu tư với 738 triệu USD. Trong năm 2019, nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần đạt 6.336 triệu USD.