(BĐT) - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam vừa kêu gọi nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án Xây dựng nhà ở Khu dân cư Trà Đóa 1, xã Bình Đào, huyện Thăng Bình.

Sơ bộ tổng chi phí thực hiện Dự án 150 tỷ đồng với quy mô diện tích khoảng 10,03 ha tại xã Bình Đào, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Khu đất dự kiến triển khai Dự án hiện chưa giải phóng mặt bằng.

Mục tiêu đầu tư Dự án là nhằm hình thành khu dân cư hiện đại, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đảm bảo khớp nối hạ tầng khu vực các quy hoạch được phê duyệt và cung cấp các dịch vụ thiết yếu người dân; nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất, cảnh quan sinh thái khu vực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thời hạn để nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án là ngày 17/4/2022.