(BĐT) - Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản chỉ đạo liên quan đến Gói thầu số 6 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm Chỉ huy Công an tỉnh Đồng Nai. Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận kết quả lựa chọn nhà thầu đã được Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai phê duyệt và yêu cầu Chủ đầu tư “chấn chỉnh” đơn vị tư vấn đấu thầu - Công ty CP Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO.
Gói thầu số 6 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm Chỉ huy Công an tỉnh Đồng Nai do Công ty CP Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng làm tư vấn đấu thầu. Ảnh: Tiên Giang

Gói thầu số 6 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm Chỉ huy Công an tỉnh Đồng Nai do Công ty CP Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng làm tư vấn đấu thầu. Ảnh: Tiên Giang

Chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai nêu rõ: “Chấp thuận kết quả lựa chọn nhà thầu đối với Gói thầu số 6 (Xây dựng) thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm Chỉ huy Công an tỉnh Đồng Nai được Giám đốc Công an Tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 272/QĐ-CAT-PH10 ngày 8/2/2021 để triển khai các bước đầu tư tiếp theo”.

Trước đó (ngày 9/2/2021), Bên mời thầu (BMT) - CONINCO công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 6 Xây dựng Nhà trung tâm, nhà ở doanh trại, nhà khách công vụ, nhà làm việc tiếp dân, nhà luyện tập võ thuật và thể dục thể thao, bể bơi, nhà thường trực, cổng, tường rào, nhà chứa rác, cầu tàu phục vụ tuần tra trên sông, các hạng mục ngoài nhà thuộc Dự án. Gói thầu có giá 440.515.682.858 đồng. Liên danh Công ty CP Đầu tư và Xây dựng VINA2 - Công ty CP Xây dựng hạ tầng đô thị và Giao thông (TRAINCO) - Công ty TNHH MTV Nam Triệu (Liên danh VINA2 - TRAINCO - Nam Triệu) trúng thầu với giá 424.540.121.000 đồng, loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện trong 920 ngày.

Được biết, Gói thầu số 6 đã mất đến 6 tháng để đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT). Trong quá trình mời thầu, nhiều nhà thầu có văn bản đề nghị làm rõ HSMT. Công tác xây dựng HSMT để xảy ra nhiều tồn tại dẫn tới khó khăn cho các nhà thầu khi tìm hiểu HSMT, xây dựng HSDT.

Quá trình đánh giá HSDT cũng như phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đã dẫn tới kiến nghị của nhà thầu, buộc nhiều cơ quan phải vào cuộc xem xét.

Trong văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai, ngoài việc giữ nguyên kết quả lựa chọn nhà thầu còn yêu cầu Giám đốc Công an Tỉnh có ý kiến về việc xem xét lại đạo đức, tư cách nghề nghiệp của đơn vị tư vấn đấu thầu và báo cáo UBND Tỉnh xử lý trong tháng 5/2021.

Về đơn vị tư vấn đấu thầu, dữ liệu của Báo Đấu thầu cho thấy, CONINCO có địa chỉ tại TP.HCM, từ tháng 1/2020 được giao làm BMT cho 12 gói thầu.

Theo Bên mời thầu, Công trình Nhà trung tâm chỉ huy thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm Chỉ huy Công an tỉnh Đồng Nai có quy mô gồm 12 tầng nổi + 1 tầng hầm, diện tích xây dựng chiếm đất khoảng 5.870 m2, tổng diện tích sàn xây dựng 25.189 m2, chiều cao xây dựng 55 m tính từ cao trình nền tầng 1 (+0.000). Hạng mục nhà ở doanh trại có quy mô gồm 6 tầng + tầng tum thang, diện tích xây dựng chiếm đất khoảng 860 m2, tổng diện tích sàn xây dựng 5.240 m2, chiều cao xây dựng 23,9 m tính từ cao trình nền tầng 1 (+0.000). Hạng mục Nhà khách công vụ có quy mô gồm 6 tầng + tầng tum thang, diện tích xây dựng chiếm đất khoảng 810 m2, tổng diện tích sàn xây dựng 4.740 m2, chiều cao xây dựng 26,4m tính từ cao trình nền tầng 1 (+0.000). Hạng mục nhà làm việc khối tiếp dân với quy mô gồm 2 tầng…

Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, Dự án có tổng mức đầu tư 654 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh.