(BĐT) - Ngay sau khi kết quả đánh giá hồ sơ kỹ thuật Gói thầu Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng chiến lược phát triển đô thị tích hợp thuộc Dự án Phát triển tổng hợp đô thị động lực - thành phố Thái Nguyên được công bố, Công ty TNHH Tư vấn quản lý và Phát triển ASEAN, một thành viên của Liên danh nhà thầu bị loại, đã có văn bản đề nghị xem xét lại kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT).
Công ty TNHH Tư vấn quản lý và Phát triển ASEAN, một thành viên của Liên danh nhà thầu bị loại, đã có văn bản đề nghị xem xét lại kết quả đánh giá HSDT. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Công ty TNHH Tư vấn quản lý và Phát triển ASEAN, một thành viên của Liên danh nhà thầu bị loại, đã có văn bản đề nghị xem xét lại kết quả đánh giá HSDT. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án Phát triển tổng hợp đô thị động lực - TP. Thái Nguyên có tổng mức đầu tư 100 triệu USD, sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) và vốn đối ứng trong nước. Dự án do UBND TP. Thái Nguyên làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực TP. Thái Nguyên làm bên mời thầu.

Gói thầu Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng chiến lược phát triển đô thị tích hợp có giá 10,139 tỷ đồng, được đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ; đóng/mở thầu ngày 4/11/2021. Có 2 nhà thầu nộp HSDT gồm: Liên danh Công ty CP Công nghệ xây dựng ACUD Việt Nam - Công ty TNHH Tư vấn quản lý và Phát triển ASEAN - Công ty TNHH Giải pháp không gian Việt Nam (Liên danh ACUD Việt Nam - ASEC - SD Việt Nam); Liên danh Công ty CP PDIC Việt Nam - Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng (Liên danh PDIC - CCU).

Ngày 2/12/2021, UBND TP. Thái Nguyên có quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật. Theo đó, Liên danh PDIC - CCU là nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật.

Sáng ngày 3/12/2021, Bên mời thầu đã tiến hành mở hồ sơ đề xuất tài chính của Liên danh PDIC - CCU, giá dự thầu là 10,116 tỷ đồng (không có thư giảm giá, hiệu lực của hồ sơ đề xuất tài chính là 180 ngày), giảm 0,023 tỷ đồng so với giá gói thầu.

Ngày 3/12/2021, Công ty TNHH Tư vấn quản lý và Phát triển ASEAN có văn bản gửi các cơ quan chức năng đề nghị chỉ đạo làm rõ việc đánh giá HSDT, dừng triển khai bước tiếp theo trước khi các nội dung đề xuất của Nhà thầu được sáng tỏ. Nhà thầu cho rằng, HSDT của Liên danh ACUD Việt Nam - ASEC - SD Việt Nam đáp ứng được các yêu cầu tối thiểu của HSMT và tự đánh giá điểm kỹ thuật đạt 96,4/100 điểm.

Trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu, cán bộ của Bên mời thầu cho biết đã chỉ đạo Tổ chuyên gia rà soát lại các nội dung phản ánh. Hiện nay, Gói thầu đang trong giai đoạn đánh giá về tài chính và chưa có kết quả cuối cùng. Tuy nhiên, xét theo hồ sơ Liên danh ACUD Việt Nam - ASEC - SD Việt Nam thì Công ty TNHH Tư vấn quản lý và phát triển ASEAN chỉ là một thành viên Liên danh. Đại diện cho Liên danh thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc tham gia đấu thầu là Công ty CP Công nghệ xây dựng ACUD Việt Nam. Do đó, Công ty TNHH Tư vấn quản lý và Phát triển ASEAN không đủ tư cách đại diện cho Liên danh để gửi đơn kiến nghị lên Chủ đầu tư và các cơ quan chức năng. Mặc dù vậy, Bên mời thầu sẽ rà soát lại các nội dung phản ánh, có văn bản hồi đáp Nhà thầu và báo cáo các cơ quan chức năng.

Theo ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn quản lý và Phát triển ASEAN (người trực tiếp ký văn bản kiến nghị nói trên), các thành viên trong Liên danh đều là nhà thầu chính nên có thể gửi đơn kiến nghị về kết quả đánh giá HSDT. Ông Trường cũng cho biết, Công ty TNHH Tư vấn quản lý và Phát triển ASEAN không phải là đại diện của Liên danh nhà thầu.

Về câu chuyện này, TS. Nguyễn Việt Hùng, chuyên gia về đấu thầu cho biết, trong đấu thầu, Liên danh là tất cả các thành viên liên kết lại với nhau để trở thành một nhà thầu, là một tổ chức thống nhất, có thỏa thuận liên danh để phân chia công việc và trách nhiệm cụ thể. Trong trường hợp Công ty TNHH Tư vấn quản lý và Phát triển ASEAN không phải là đại diện của Liên danh nhà thầu theo thỏa thuận thì văn bản kiến nghị là không hợp lệ và không nhất thiết phải xem xét trả lời.