(BĐT) -  Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 2 (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) vừa công bố lựa chọn Liên danh Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Thăng Long - Công ty CP Xây dựng Hùng Vương - Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp Việt Nam (Liên danh Thăng Long - Hùng Vương - Vinacco) là nhà thầu trúng Gói thầu số 35 Xây dựng hệ thống kênh chính thuộc Dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn.
Gói thầu số 35 Xây dựng hệ thống kênh chính thuộc Dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn sử dụng vốn trái phiếu chính phủ. Ảnh: Vũ Bá Lý

Gói thầu số 35 Xây dựng hệ thống kênh chính thuộc Dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn sử dụng vốn trái phiếu chính phủ. Ảnh: Vũ Bá Lý

Gói thầu số 35 sử dụng vốn trái phiếu chính phủ, được đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ; đóng thầu vào ngày 6/8/2020, chỉ có 1 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT) và trúng thầu.

Theo Biên bản mở thầu ngày 6/8/2020, giá dự thầu của Liên danh Thăng Long - Hùng Vương - Vinacco là 207,128 tỷ đồng, cao hơn giá gói thầu là 0,587 tỷ đồng. Trong đó, giá dự thầu không bao gồm chi phí dự phòng là 193,361 tỷ đồng.

Ngày 12/8/2020, Liên danh Thăng Long - Hùng Vương - Vinacco được phê duyệt đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

Ngày 13/8/2020, Chủ đầu tư có quyết định phê duyệt điều chỉnh dự toán Gói thầu. Lý do của việc điều chỉnh dự toán là trong quá trình đánh giá HSDT, Tổ chuyên gia đấu thầu phát hiện khối lượng trong bảng tiên lượng mời thầu thiếu so với khối lượng thiết kế bản vẽ thi công (hơn 6.800 m3 của công việc đào đánh cấp, khuôn và nền đường, đất cấp II với giá trị dự toán khoảng 0,4 tỷ đồng). Sau quá trình thẩm định và làm rõ, Bên mời thầu xác định đây là lỗi khi mời thầu (lỗi của Tổ lập hồ sơ mời thầu (HSMT) và Tổ thẩm định HSMT) nên ngày 14/8/2020, khi tiến hành thương thảo với Liên danh nhà thầu duy nhất nộp HSDT, Bên mời thầu đã yêu cầu Nhà thầu bổ sung phần khối lượng thiếu trên cơ sở đơn giá đã chào. Hai bên cũng đã thống nhất điều chỉnh một số đơn giá bất thường và đơn vị tính, tiến hành giảm đơn giá của một số hạng mục khối lượng công việc. Kết quả là giá dự thầu của Nhà thầu vẫn thấp hơn giá dự toán của Gói thầu.

Theo kết quả lựa chọn nhà thầu, giá trúng thầu của Liên danh Thăng Long - Hùng Vương - Vinacco là 206,433 tỷ đồng, trong đó chi phí phần xây dựng và thiết bị là 192,716 tỷ đồng, chi phí dự phòng là 13,717 tỷ đồng; thời gian thực hiện hợp đồng là 12 tháng, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Ngày 18/8/2020, hợp đồng đã được ký kết giữa Nhà thầu trúng thầu và Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 2.

Theo kết quả lựa chọn nhà thầu, giá trúng thầu của Liên danh Thăng Long - Hùng Vương - Vinacco là 206,433 tỷ đồng, trong đó chi phí phần xây dựng và thiết bị là 192,716 tỷ đồng, chi phí dự phòng là 13,717 tỷ đồng; thời gian thực hiện hợp đồng là 12 tháng, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Bên mời thầu cho biết, trong Liên danh trúng thầu, Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Thăng Long đảm nhận 61% khối lượng công việc, Công ty CP Xây dựng Hùng Vương đảm nhận 14% khối lượng công việc và Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp Việt Nam đảm nhận 25% khối lượng công việc. Hiện nay, Chủ đầu tư đang tập trung giải phóng mặt bằng để bàn giao cho Liên danh trúng thầu. Dự kiến, công trình sẽ được khởi công xây dựng trong tháng 9/2020.

Dự án Hồ chứa nước Bản Lải (giai đoạn 1), tỉnh Lạng Sơn được phê duyệt chủ trương đầu tư từ tháng 10/2017, với tổng mức đầu tư dự kiến 2.998,5 tỷ đồng. Cho đến thời điểm hiện tại, các gói thầu xây lắp của Dự án đã lựa chọn xong nhà thầu thi công. Dự kiến, toàn bộ giai đoạn 1 của Dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2021.