(BĐT) - Theo nhiều nhà thầu, một số tiêu chí tại hồ sơ mời thầu (HSMT) Gói thầu Mua bảo hiểm cháy nổ và mọi rủi ro tài sản tòa nhà Trung tâm Hội nghị quốc gia (TTHNQG) và Khu biệt thự do TTHNQG mời thầu khi kết hợp với nhau có thể làm hạn chế sự tham gia của nhiều nhà thầu. Sau khi nhận được đề nghị làm rõ của các nhà thầu, bên mời thầu (BMT) đã điều chỉnh HSMT.
Gói thầu Mua bảo hiểm cháy nổ và mọi rủi ro tài sản tòa nhà TTHNQG và Khu biệt thự gia hạn thời điểm đóng thầu sau khi có nhiều đề nghị làm rõ. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu Mua bảo hiểm cháy nổ và mọi rủi ro tài sản tòa nhà TTHNQG và Khu biệt thự gia hạn thời điểm đóng thầu sau khi có nhiều đề nghị làm rõ. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự toán Gói thầu là 2,261 tỷ đồng, phát hành HSMT từ ngày 11/10/2021, kế hoạch đóng thầu ban đầu là ngày 21/11/2021. Tuy nhiên sau khi HSMT được phát hành, 3 nhà thầu là những doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ lớn trên thị trường đã có công văn đề nghị làm rõ nhiều tiêu chí.

Theo cả 3 nhà thầu, một số tiêu chí đánh giá được đưa ra tại HSMT nếu kết hợp với nhau chỉ còn 1 doanh nghiệp có thể đáp ứng đầy đủ. Cụ thể, với tiêu chí đánh giá: “Dự phòng bồi thường bảo hiểm gốc và nhận tái tại thời điểm 31/12/2021 trên 1.000 tỷ đồng (đối với nhà thầu liên danh áp dụng với thành viên đứng đầu liên danh), thì chỉ có 5 nhà thầu đạt được. Kết hợp với tiêu chí đánh giá: “Vốn điều lệ của nhà thầu tính tới thời điểm 31/12/2020 từ 1.000 tỷ đồng - 1.200 tỷ đồng đạt điểm tối thiểu (7đ) thì chỉ còn 2 nhà thầu có thể đạt được. Kết hợp thêm tiêu chí đánh giá: “Tỷ lệ giữ lại phí bảo hiểm gốc năm 2020 (đối với nhà thầu liên danh áp dụng với thành viên đứng đầu liên danh) từ 50% trở lên (7đ)” thì còn duy nhất 1 nhà thầu có thể đạt điểm kỹ thuật tối thiểu để tiếp tục đánh giá.

Về cơ sở cho những lập luận này, một nhà thầu cho biết, hiện tại trên thị trường bảo hiểm Việt Nam có 31 công ty bảo hiểm phi nhân thọ hoạt động kinh doanh và có khả năng tham gia đấu thầu. Với số lượng không nhiều này, chỉ cần dựa vào các số liệu tài chính của các công ty bảo hiểm có vốn điều lệ trên 1.000 tỷ đồng, thì có thể phân tích được các tiêu chí nêu trên doanh nghiệp nào có thể đáp ứng.

Ngày 19/10/2021, trao đổi với Báo Đấu thầu, một cán bộ của BMT cho biết đã tiếp nhận được các đề nghị làm rõ của nhà thầu, và sẽ có phản hồi công khai. Văn bản làm rõ sau đó được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 20/10/2021.

Theo BMT, TTHNQG là địa điểm tổ chức các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng và Nhà nước. Tổng giá trị tài sản vật chất tại TTHNQG và Khu biệt thự hơn 3.300 tỷ đồng chưa phản ánh hết tính chất và ý nghĩa đặc biệt quan trọng của công trình. Do vậy, Gói thầu Mua bảo hiểm trong các năm qua luôn được BMT và đơn vị tư vấn xác định là gói thầu quan trọng. Việc xây dựng các tiêu chí đánh giá chỉ tiêu vốn điều lệ, dự phòng bồi thường bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm, tỷ lệ giữ lại phí bảo hiểm gốc như HSMT nhằm đảm bảo mục tiêu cao nhất là lựa chọn được nhà thầu có năng lực tốt nhất, đảm bảo đủ khả năng thanh toán cho các tổn thất nếu công trình xảy ra rủi ro, đồng thời phải đảm bảo cạnh tranh, công khai, minh bạch như quy định của pháp luật. HSMT được xây dựng trên tiêu chí này, trong trường hợp các nhà thầu độc lập không đủ năng lực tham gia thì có thể liên danh với nhà thầu khác để đáp ứng yêu cầu của HSMT.

Trong văn bản trả lời nhà thầu ngày 20/10/2021, BMT nêu rõ, nhận được phản hồi từ các nhà thầu, sau khi trao đổi với đơn vị tư vấn đấu thầu và được sự đồng ý của Chủ đầu tư, sẽ phê duyệt sửa đổi HSMT, điều chỉnh một số tiêu chí đánh giá nhằm mở rộng, tăng cường tính cạnh tranh hơn nữa, đảm bảo mục tiêu lựa chọn được nhà thầu có năng lực tốt nhất. Đồng thời, theo BMT, để có đủ thời gian cho các nhà thầu nghiên cứu hồ sơ điều chỉnh, BMT gia hạn thời gian phát hành HSMT Gói thầu đến 8 giờ ngày 27/10/2021.

Đến 16h56 ngày 22/10/2021, BMT tiếp tục gia hạn thời điểm đóng thầu từ 8h ngày 27/10/2021 đến 9h ngày 28/10/2021 với lý do điều chỉnh HSMT.

Theo tìm hiểm, Tổng công ty (TCT) Bảo hiểm Bảo Việt là nhà thầu trúng Gói thầu Mua bảo hiểm cháy nổ và các rủi ro đặc biệt cho công trình Trung tâm Hội nghị quốc gia và Khu biệt thự mời thầu năm 2020. Giá trúng thầu là 1,936 tỷ đồng (giá gói thầu 2,106 tỷ đồng). TCT Bảo hiểm Bảo Việt cũng đứng đầu liên danh trúng gói thầu bảo hiểm này trong các năm 2018, 2019.