Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Tài chính yêu cầu cơ quan thuế, hải quan triển khai thực hiện tốt mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) thông qua tại Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 kể từ ngày 1/1/2023.
Từ ngày 1/1 - 31/12/2023, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng giảm từ 4.000 đồng/lít xuống còn 2.000 đồng/lít
Từ ngày 1/1 - 31/12/2023, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng giảm từ 4.000 đồng/lít xuống còn 2.000 đồng/lít

Bộ Tài chính vừa có công văn gửi Tổng cục Thuế, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn.

Công văn nêu rõ, ngày 30/12/2022, UBTVQH khóa XV đã thông qua Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2023.

Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan chỉ đạo các Cục Thuế, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tốt Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15.

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị có liên quan đảm bảo hệ thống quản lý thuế, phần mềm ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế bảo vệ môi trường theo mức thuế quy định tại Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 để người nộp thuế kê khai thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn được thuận lợi, đúng quy định.

Theo Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15, từ ngày 1/1/2023 đến hết ngày 31/12/2023, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng giảm từ 4.000 đồng/lít xuống còn 2.000 đồng/lít; với nhiên liệu bay giảm từ 3.000 đồng/lít xuống còn 1.000 đồng/lít; dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn giảm từ 2.000 đồng/lít xuống còn 1.000 đồng/lít; dầu hỏa từ 1.000 đồng/lít xuống còn 600 đồng/lít.

Mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ ngày 1/1/2024 được thực hiện theo quy định tại Mục I Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2018 của UBTVQH về Biểu thuế bảo vệ môi trường.

Chuyên đề