(BĐT) - Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (mã chứng khoán: GAS) thông qua kế hoạch trả cổ tức tiền mặt.

Theo đó, Tổng công ty dự kiến trả cổ tức tiền mặt năm 2020 với tỷ lệ 30%. Ngày đăng ký cuối cùng là 29/6 và ngày thanh toán là 6/10/2021.

Với 1.913,95 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ trả cho cổ đông tổng cộng số tiền là 5.741,85 tỷ đồng.

Quý I/2021, GAS ghi nhận doanh thu đạt 17.570,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2.057,4 tỷ đồng, lần lượt tăng 2,8% và giảm 12,5% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong năm 2021, GAS dự kiến tổng doanh thu là 70.169 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 8.795 tỷ đồng, lần lượt tăng 6,9% và giảm 11,9% so với thực hiện trong năm 2020. Kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp dựa trên kịch bản giá dầu là 45 USD/thùng và tỷ giá là 23.500 đồng/USD.