Gần 227 tỷ đồng mua thuốc bổ sung lần 6 năm 2022 tại Bệnh viện K

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bệnh viện K đang lựa chọn nhà thầu thực hiện Kế hoạch cung cấp thuốc lần 6 năm 2022 của Bệnh viện, với tổng dự toán 249,436 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, 3 gói thầu thuộc Kế hoạch đang được lựa chọn nhà thầu thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi không qua mạng, gồm: Gói thầu số 1 Thuốc generic (88 mặt hàng; giá dự toán 160,373 tỷ đồng); Gói thầu số 2 Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị (14 mặt hàng; giá dự toán 57,156 tỷ đồng) và Gói thầu số 3 Thuốc phóng xạ và hợp chất đánh dấu (4 mặt hàng; giá dự toán 9,386 tỷ đồng). Dự kiến 3 gói thầu cùng được mở thầu ngày 11/11/2022.

Nguồn kinh phí thực hiện được đầu tư từ nguồn thu hoạt động sự nghiệp và sản xuất, kinh doanh dịch vụ của Bệnh viện K. Mỗi gói thầu có thời gian thực hiện hợp đồng 12 tháng, loại hợp đồng theo đơn giá cố định.

Chuyên đề