FMC chi hơn 130 tỷ đồng trả cổ tức năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 9/5 tới, Công ty CP Thực phẩm Sao Ta (mã chứng khoán: FMC) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 20%.

Như vậy, với gần 65,4 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Công ty sẽ phải chi khoảng 130,8 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 26/5/2023.

Mới đây, Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với chỉ tiêu doanh thu hợp nhất 5.900 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 400 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ 370 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt tối thiểu 20%.

Chuyên đề