EVN Finance dự kiến lãi 560 tỷ đồng năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo tài liệu cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, HĐQT Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVN Finance) dự kiến sẽ trình kế hoạch kinh doanh năm 2023 với lợi nhuận trước thuế 560 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2022. Tổng tài sản dự kiến đạt 49.790 tỷ đồng, tăng 17%. Toàn bộ lợi nhuận dự kiến sẽ được giữ lại để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ban lãnh đạo EVN Finance cũng sẽ thực hiện bầu Ban kiểm soát và HĐQT nhiệm kỳ mới 2023 - 2028, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ và quy chế tổ chức...

Vào đầu năm nay, EVN Finance đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ tối đa thêm hơn 3.546 tỷ đồng thông qua phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu ESOP. Nếu thực hiện thành công, EVN Finance sẽ nâng vốn điều lệ lên gấp đôi, từ 3.511 tỷ đồng lên 7.057 tỷ đồng.

Chuyên đề