(BĐT) - Ngày 26/1 tới, Công ty CP Đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ (mã chứng khoán: DVP) sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán là 8/2/2021.

Như vậy, với 40 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ trả tổng cộng 60 tỷ đồng cho cổ đông.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 379 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 191 tỷ đồng, lần lượt giảm 11% và 3% so với 9 tháng đầu năm 2019.

Như vậy, sau 9 tháng đầu năm 2020, Công ty mới hoàn thành 39% kế hoạch doanh thu và 80% kế hoạch lợi nhuận.