(BĐT) - Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố và các tập đoàn kinh tế xin ý kiến góp ý vào Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, DNNN.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Dự thảo Quyết định gồm 6 chương 24 điều. Theo Dự thảo, nhiều chức danh tại cấp bộ, địa phương và DNNN đang được bố trí xe công đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc và đi công tác sẽ không còn được bố trí xe phục vụ. Thay vào đó là hình thức nhận khoán kinh phí bắt buộc hàng tháng và tự bố trí phương tiện đi làm. Đồng thời, khi đi công tác, những cán bộ này có thể được chọn hình thức bố trí xe sử dụng chung của đơn vị hoặc nhận kinh phí khoán theo hình thức tự nguyện.

Tại dự thảo này, Bộ Tài chính cũng đề xuất thay đổi tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng ô tô phục vụ công tác chung theo hướng giảm định mức sử dụng xe. Mục đích nhằm tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công, phấn đấu đến năm 2020 giảm 30 - 50% số lượng ô tô công phục vụ công tác được trang bị cho các bộ, ngành, địa phương hiện có.