DPR tạm ứng cổ tức năm 2022 tỷ lệ 20%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 20/12 tới, Công ty CP Cao su Đồng Phú (mã chứng khoán: DPR) sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán dự kiến trong quý I/2023.

Như vậy, với 43 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ chi tương ứng 86 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

10 tháng năm 2022, tổng diện tích cao su khai thác của Công ty đạt 4.780,26 ha, đạt 100% kế hoạch. Diện tích tái canh đã thực hiện đạt 395,95 ha, đạt 95% kế hoạch. Sản lượng cao su khai thác đạt 8.496,21 tấn, đạt 95% kế hoạch; DPR ước thực hiện cả năm sẽ vượt từ 15 - 20% kế hoạch năm (8.895 tấn).

Kết quả, sản lượng chế biến 10 tháng của DPR đạt 10.840 tấn, đạt 90% kế hoạch (12.000 tấn), Công ty ước thực hiện cả năm sẽ vượt 10% kế hoạch. Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 191 tỷ đồng, đạt 59% kế hoạch (325,7 tỷ đồng) và ước thực hiện cả năm đạt 285 tỷ đồng, hoàn thành 87,5% kế hoạch.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư