(BĐT) - Công ty CP Cao su Đồng Phú (mã chứng khoán: DPR) thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%. Ngày đăng ký cuối cùng là 17/12 và ngày thanh toán dự kiến là 31/3/2022.

Với 43 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính công ty sẽ trả tổng cộng 64,5 tỷ đồng cổ tức cho cổ đông.

Về hoạt động kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 726,75 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 160,83 tỷ đồng, lần lượt tăng 15% và 23,2% so với cùng kỳ.

Được biết, năm 2021, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu 1.075,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 419,9 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 29,81% và 115,45% so với năm 2020. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 195,32 tỷ đồng, Công ty mới hoàn thành được 46,5% kế hoạch cả năm.