(BĐT) - Công ty CP Cao su Đồng Phú (mã chứng khoán: DPR) thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn.

Theo đó, Công ty dự kiến phát hành thêm cổ phiếu tỷ lệ 1:1, nguồn vốn sử dụng là từ quỹ đầu tư phát triển trên Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã được kiểm toán.

Được biết, doanh nghiệp hiện đang có 43 triệu cổ phiếu đã phát hành, trong đó có 2.875.210 cổ phiếu quỹ. Doanh nghiệp dự kiến sẽ chào bán xong toàn bộ cổ phiếu quỹ và thực hiện hoán đổi để sáp nhập Công ty CP Cao su Đồng Phú Đăk Nông vào doanh nghiệp, số cổ phiếu lưu hành ước tính sẽ là 43.443.025 cổ phiếu.

Sau khi hoàn tất việc bán cổ phiếu quỹ và hoán đổi cổ phiếu, doanh nghiệp mới thực hiện phát hành thêm cổ phiếu thưởng cho cổ đông, thời gian dự kiến trong năm 2021.

Quý I/2021, DPR đạt 201 tỷ đồng doanh thu, gấp đôi cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt gần 52 tỷ đồng, tăng 88%.

Tính đến 31/3/2021, tổng tài sản của DPR đạt xấp xỉ 3.570 tỷ đồng, giảm 8,42% so với thời điểm đầu năm.