(BĐT) - Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc vừa hoàn thành đóng điện Dự án Chuyển đổi đấu nối chữ T thành chuyển tiếp trên các ĐZ 110 kV - giai đoạn I tại Yên Bái.

Đây là dự án lớn được đầu tư bằng nguồn vốn xây dựng cơ bản của Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Công ty CP Xây dựng và Thương mại Sao Vàng được giao nhiệm vụ thi công.

Việc hoàn thành và đưa vào vận hành Dự án có một ý nghĩa rất lớn trong việc nâng cao tính linh hoạt trong vận hành của Trạm biến áp 110 kV Lục Yên, góp phần giảm sự cố lưới điện, đáp ứng yêu cầu cung cấp điện cho phụ tải khu vực phía Bắc tỉnh Yên Bái.