(BĐT) - Khó khăn lớn nhất của các nhà thầu xây dựng hiện nay là giá sắt thép, nhôm, đồng, inox... tăng mạnh từ đầu đến năm nay. Những vật liệu này chiếm tỷ trọng lớn trong các công trình cầu đường, xây dựng dân dụng, công nghiệp, khoảng 10 - 15%. Ngoài ra, những khó khăn trong mua sắm, vận chuyển các vật liệu hoàn thiện khác cũng ảnh hưởng, làm chậm tiến độ thi công của nhà thầu.
Đơn giá điều chỉnh không đủ bù đắp giá cả tăng ảnh 1

Ông Nguyễn Minh Hải,

Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Lam Sơn

Đối với các công trình sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước mà Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Lam Sơn thực hiện, hợp đồng thường là trọn gói, nên nhà thầu phải chấp nhận mọi rủi ro. Việc chậm tiến độ thi công nhà máy, nhà xưởng dù không bị chủ đầu tư phạt hợp đồng hay khởi kiện (vì trong hợp đồng thường có điều khoản giải quyết tranh chấp do điều kiện bất khả kháng, thiên tai, dịch bệnh), nhưng cũng làm ảnh hưởng tới kế hoạch sản xuất của nhà đầu tư, làm lỡ mất cơ hội, tuột mất đơn hàng. Điều này ảnh hưởng doanh thu và rủi ro trong thanh toán cho nhà thầu sau này.

Đối với các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước mà chúng tôi trúng thầu, khi có biến động giá cả, những hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh (trên 12 tháng) được phép điều chỉnh theo chỉ số CPI trượt giá vật liệu xây dựng mỗi khi thanh toán, song tỷ lệ điều chỉnh không đáng kể, không đủ bù đắp thiệt hại. Áp lực nhất là các hợp đồng dưới 12 tháng, thường áp dụng theo đơn giá cố định, rất ít chủ đầu tư cho điều chỉnh giá để hỗ trợ nhà thầu.