(BĐT) - Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đóng vai trò ngày càng quan trọng trong hoạt động xuất khẩu của kinh tế đất nước. Tỷ lệ đóng góp của khu vực FDI (không kể dầu thô) trong tổng kim ngạch xuất khẩu cả cả nước tăng từ mức 49,4% năm 2011 lên mức 71% năm 2017.
Năm 2017, tỷ lệ đóng góp của khu vực FDI trong tổng kim ngạch xuất khẩu là 71%. Ảnh: Tường Lâm

Năm 2017, tỷ lệ đóng góp của khu vực FDI trong tổng kim ngạch xuất khẩu là 71%. Ảnh: Tường Lâm

Nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam đều có sự đóng góp của khu vực FDI, đặc biệt là nhóm hàng công nghiệp chế biến như: Điện thoại các loại và linh kiện, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện…

Tính riêng quý I/2018, xuất khẩu của các DN có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) đạt 39,8 tỷ USD, tăng hơn 27% và chiếm 71,6% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Để thu hút đầu tư FDI, đóng góp cho xuất khẩu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp. Điển hình là đẩy mạnh cải cách thể chế, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi thu hút nhà đầu tư lớn, thúc đẩy liên kết doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tăng cường kết nối và hoàn thiện nền tảng hạ tầng. Đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao kết hợp với đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, coi đây là giải pháp then chốt duy trì năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong dài hạn… Cùng với đó là định hướng thu hút các ngành nghề, linh vực có hàm lượng công nghệ tiên tiến, hiện đại, thân thiện với môi trường, có lợi thế của Việt Nam và phù hợp với định hướng tái cơ cấu kinh tế, có lợi cho xuất khẩu và cơ cấu đầu tư của đất nước.