DIG dự kiến trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 10%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Tổng công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã chứng khoán: DIG) thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 10%, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

Như vậy, với 318,49 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ phát hành thêm 31,8 triệu cổ phiếu mới trong đợt trả cổ tức này.

Vốn điều lệ của doanh nghiệp sẽ tăng từ 3.184,9 tỷ đồng lên 3.503,4 tỷ đồng sau đợt phát hành, nguồn vốn phát hành là lợi nhuận sau thuế. Thời gian phát hành dự kiến trong quý I/2021 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Trong năm 2020, DIG ghi nhận doanh thu đạt 2.489,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 641,2 tỷ đồng, lần lượt tăng 16,4% và 50,9% so với thực hiện trong năm 2019. Như vậy, năm 2020 với lợi nhuận trước thuế đạt 818,2 tỷ đồng, Tổng công ty đã hoàn thành 125,9% kế hoạch lợi nhuận.

Chuyên đề