Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 9/9

(BĐT) - Trong ngày 9/9/2019, trên phạm vi cả nước có 582 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III/2019.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm 672 DCU, 144.209 công tơ điện tử 1 pha 1 giá, 8.921 công tơ 3 pha 1 giá và 930 công tơ 3 pha 3 giá đo trực tiếp phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 cho 12 công ty điện lực, với giá gói thầu hơn 99,467 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm công tơ điện tử 1 pha, 3 pha, thiết bị đo xa tự động DCU lắp đặt đồng bộ cho các trạm biến áp công cộng phục vụ sản xuất kinh doanh điện năm 2020. Tổng mức đầu tư của Dự án là 200,64 tỷ đồng.

Bệnh viện Đa khoa Đống Đa (Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuốc generic, với giá gói thầu 27.568.506.780 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cung cấp thuốc năm 2019. Tổng mức đầu tư của Dự án là 35.216.758.081 đồng.

Sở Y tế tỉnh Trà Vinh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 05 Thiết bị cận lâm sàng và nội soi, gồm 17 thiết bị và Gói thầu số 06 Thiết bị hồi sức cấp cứu và thiết bị y tế khác, gồm 44 thiết bị, với giá gói thầu lần lượt là 29,682 tỷ đồng và 23.422.800.000 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm trang thiết bị cho các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện. Tổng mức đầu tư của Dự án là 60 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đô Lương (tỉnh Nghệ An) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 06 Toàn bộ phần xây lắp và chi phí hạng mục chung đoạn kè qua các xã Nam Sơn, Bắc Sơn, Đặng Sơn và Lưu Sơn còn lại, với giá gói thầu 45.010.996.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Lam đoạn qua các xã Nam Sơn, Bắc Sơn và Đặng Sơn, huyện Đô Lương (giai đoạn 2). Tổng mức đầu tư của Dự án là 80 tỷ đồng.

Ban Chấp hành Đoàn tỉnh Thanh Hóa sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp chính (bao gồm: chi phí xây dựng ngoại trừ phần điều hòa không khí, điện nhẹ, phòng cháy chữa cháy + thiết bị cấp thoát nước + chi phí hạng mục chung), với giá gói thầu 25.622.791.901 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên Thanh Hóa (phần xây mới). Tổng mức đầu tư của Dự án là 46 tỷ đồng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư