(BĐT) - Tổng công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã chứng khoán: DIG) thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020.

Theo đó, doanh nghiệp sẽ chốt danh sách phát hành cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 17%, số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm 59,6 triệu cổ phiếu.

Nguồn vốn sử dụng để phát hành là lợi nhuận sau thuế, ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ phiếu phát hành thêm là 9/6/2021.

Trước đó, quý I/2021, DIG ghi nhận doanh thu đạt 500,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 43 tỷ đồng, lần lượt tăng 90,8% và 616,7% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất là 2.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 1.444 tỷ đồng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp dự kiến cổ tức năm 2021 từ 18 - 22%.