(BĐT) - Tổng công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã chứng khoán: DIG) thông qua việc triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021.

Theo đó, Công ty dự kiến chào bán 75 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 20.000 đồng/CP, thời gian thực hiện từ 22/9 - 1/11/2021. Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán 1.500 tỷ đồng sẽ dùng đầu tư vào Dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Có 6 nhà đầu tư tham gia gồm: Công ty CP Đầu tư Phát triển Thiên Tân mua 38 triệu cổ phiếu; ông Nguyễn Thiện Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty mua 10 triệu cổ phiếu; ông Nguyễn Hùng Cường, Phó chủ tịch HĐQT mua 10 triệu cổ phiếu; ông Cao Văn Vũ mua 10 triệu cổ phiếu; bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc mua 5 triệu cổ phiếu; và Công ty CP Chứng khoán Liên Việt mua 2 triệu cổ phiếu.