Đề xuất gia hạn Thông tư 02/2023/TT-NHNN về cơ cấu nợ đến hết năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Tại Dự thảo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2023/TT-NHNN về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) dự kiến kéo dài quy định này đến hết ngày 31/12/2024 thay vì kết thúc vào ngày 30/6/2024.
Việc kéo dài thời gian thực hiện quy định về cơ cấu nợ sẽ làm giảm mức độ gia tăng nợ xấu, tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn. Ảnh: Nhã Chi
Việc kéo dài thời gian thực hiện quy định về cơ cấu nợ sẽ làm giảm mức độ gia tăng nợ xấu, tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn. Ảnh: Nhã Chi

NHNN cho biết, Chính phủ đã đồng ý với đề xuất của NHNN tại Tờ trình số 53/TTr-NHNN ngày 3/5/2024 cho phép thời hạn thực hiện giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn theo Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 8/4/2023, Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 23/4/2023 của Chính phủ được kéo dài thêm 6 tháng, đến hết ngày 31/12/2024 và giao NHNN khẩn trương phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xem xét, quyết định và hướng dẫn tổ chức tín dụng triển khai thực hiện, bảo đảm tính liên tục của chính sách.

Theo NHNN, mặc dù kinh tế vĩ mô những tháng đầu năm 2024 cơ bản ổn định, nền kinh tế tiếp tục xu hướng phục hồi nhưng vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, dự báo tiếp tục kéo dài trong năm 2024. Chủ trương của Quốc hội và Chính phủ là tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô trong năm 2024. Do đó, việc kéo dài thời gian thực hiện quy định về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ sẽ góp phần làm giảm mức độ gia tăng nợ xấu nội bảng của TCTD và tạo điều kiện cho TCTD thực hiện hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng, góp phần hỗ trợ phục hồi nền kinh tế.

Chuyên đề