(BĐT) - Vietnam Airlines cho biết sẽ thành lập Công ty CP Hàng không Vasco trên cơ sở sắp xếp lại chi nhánh đang hạch toán phụ thuộc là Công ty Bay dịch vụ hàng không Vasco với vốn điều lệ tối thiểu là 300 tỷ đồng.

Cơ cấu vốn điều lệ của Vasco là Vietnam Airlines 51%, Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Kỹ thương (Techcom Capital) 48% và Công ty CP Phát triển dự án Techcomdeveloper 1%.

Vietnam Airlines sẽ góp vốn bằng tài sản hiện hữu do Công ty Bay dịch vụ hàng không Vasco đang quản lý và khai thác. Hai cổ đông còn lại sẽ góp vốn bằng tiền, tương ứng 49% vốn điều lệ (tối thiểu là 147 tỷ đồng).

Dự kiến, Công ty CP Hàng không Vasco sẽ tiếp tục duy trì khai thác các máy bay ATR72 đi/đến sân bay tại các địa phương chưa tiếp nhận được tàu bay phản lực thân hẹp như Côn Đảo, Cà Mau, Điện Biên, Kiên Giang.