Đầu tư và Xây dựng HUD4 lãi 19,5 tỷ đồng năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD4 vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 với doanh thu đạt 10 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 6,36 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2022, HUD4 ghi nhận 262,27 tỷ đồng doanh thu và 19,54 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 4% so với năm 2021.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản của HUD4 đạt 658,6 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả chiếm 67,5%. Phần lớn nợ phải trả là nợ vay ngắn hạn (110 tỷ đồng) và nợ dài hạn (176,5 tỷ đồng). Các khoản tiền và tương đương tiền của HUD4 tại thời điểm cuối năm là khoảng 3,9 tỷ đồng, trong khi đầu năm là 110,3 tỷ đồng.

Chuyên đề