Đắk Lắk sẽ mua 200.000 test xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 hơn 16 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Nay Phi La vừa ký Quyết định số 1630/QĐ-SYT phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với Gói thầu số 8 Mua sắm cấp bách phục vụ phòng chống dịch năm 2021 - Khay thử xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 trong mẫu tỵ hầu (200.000 test).

Theo Kế hoạch, việc lựa chọn nhà thầu sẽ thực hiện trong quý IV/2021 theo hình thức chỉ định thầu rút gọn. Giá gói thầu là 16,093 tỷ đồng.

Quyết định số 1630/QĐ-SYT cũng nêu rõ, Sở Y tế có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc mua sắm theo đúng quy định của Luật Đấu thầu, các văn bản khác có liên quan, kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, thanh - quyết toán, báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các quyết định theo thẩm quyền được giao. Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh là đơn vị giám sát quá trình tổ chức mua sắm này.

Từ đầu năm đến nay, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu của 5 gói thầu mua khay thử xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 trong mẫu tỵ hầu. Trong đó, Công ty TNHH Promedi Việt Nam trúng 2 gói thầu với tổng giá trúng thầu là 9,635 tỷ đồng.

Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Đắk Lắk được chỉ định 2 gói thầu gồm Gói thầu số 4 Mua sắm cấp bách 50.000 Test - Test nhanh phát hiện kháng nguyên virut SARS-CoV-2 và Gói thầu Mua sắm cấp bách phụ vụ phòng chống dịch năm 2021- Test nhanh phát hiện kháng nguyên virut SARS-CoV-2 (5.000 Test) với tổng giá trúng thầu là 5,245 tỷ đồng.

Công ty TNHH Dược Phẩm Khang Duy trúng Gói thầu số 7 Mua sắm cấp bách 196743 test - khay thử xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 trong mẫu tỵ hầu thuộc dự toán Mua sắm cấp bách phục vụ phòng chống dịch năm 2021, với giá 20,658 tỷ đồng (đơn giá trúng thầu là 105.000 đồng/test).

Chuyên đề

Kết nối đầu tư