(BĐT) - Trong số hơn 10.000 tỷ đồng nợ phải thu của Tổng công ty Sông Đà, có không ít là nợ quá hạn. Trong khi ấy, nợ phải trả của "ông lớn" này cũng lên tới hơn 9 nghìn tỷ.
Tổng số dư nợ phải thu của Tổng công ty Sông Đà năm 2017 là hơn 10.786 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Internet

Tổng số dư nợ phải thu của Tổng công ty Sông Đà năm 2017 là hơn 10.786 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Internet

Những con số này được Kiểm toán Nhà nước chỉ ra trong kết quả kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2017 của Tổng công ty Sông Đà, nay là Tổng công ty Sông Đà - CTCP.

Sau kiểm toán Công ty mẹ, 10 công ty con, 2 công ty liên kết và 10 dự án đầu tư xây dựng cơ bản, phía Kiểm toán Nhà nước thống kê, số dư nợ phải thu của các đơn vị này là hơn 10.786 tỷ đồng, trong đó nợ trong hạn là 8.879 tỷ đồng và nợ quá hạn là 1.907 tỷ đồng.

Riêng với khoản nợ quá hạn 1.907 tỷ đồng, Kiểm toán Nhà nước chỉ ra, nợ phải thu khó đòi là 305 tỷ đồng. Trong số này, nợ của Công ty mẹ là hơn 55 tỷ đồng, Công ty CP Sông Đà 6 là trên 35 tỷ đồng, Công ty CP Thủy điện Cần Đơn là hơn 55 tỷ đồng...

Đáng chú ý, một số khoản nợ phải thu có số dư lớn, tuổi nợ trên 3 năm chưa thu hồi được như khoản đặt cọc hơn 35 tỷ đồng từ ngày 16/9/2013 để mua cổ phần của Công ty CP Đầu tư Hải Thạch BOT. Tới năm 2015, hai bên cũng đã thỏa thuận thanh lý hợp đồng, tức là Sông Đà thôi không mua cổ phần tại đây và yêu cầu thu hồi tiền cọc. Tuy vậy, khoản tiền này thời điểm kiểm toán vẫn chưa thu hồi được.

Ngoài ra, còn số nợ phải thu chưa được đối chiếu xác nhận của các đơn vị lên tới 621 tỷ đồng. Một số đơn vị có tỷ lệ đối chiếu nợ phải thu thấp, phân loại nợ phải thu khách hàng còn chưa chính xác nên phải điều chỉnh giảm nợ phải thu ngắn hạn, tăng nợ phải thu dài hạn.

Trong khi đó, theo báo cáo, nợ phải trả của Sông Đà cũng là hơn 9.431 tỷ đồng. Trong số này, nợ phải trả quá hạn là trên 960 tỷ đồng, tức là hơn 10% tổng nợ.

Kiểm toán Nhà nước cho biết, đến 31/12/2017, Công ty mẹ chưa trả cho Công ty CP Thủy điện Cần Đơn hơn 344 tỷ đồng tiền bán điện thương phẩm. Ngoài ra, phía Công ty mẹ cũng chưa thanh toán cho các nhà thầu thi công Dự án Thủy điện Xekaman 1 số tiền gần 299 tỷ đồng dù đã thu của chủ đầu tư.

Ví dụ thêm, theo báo cáo kiểm toán, Công ty CP Thủy điện Nậm Chiến chưa thanh toán số nợ gốc quá hạn hơn 71 tỷ đồng và lãi vay quá hạn trên 174 tỷ đồng cho ngân hàng.

Qua đó, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị Tổng công ty Sông Đà chỉ đạo người đại diện phần vốn của Tổng công ty phân loại, đối chiếu xác nhận các khoản nợ phải thu, phả trả.