(BĐT) - Ngày 17/9 tới đây, Công ty CP Tập đoàn Dabaco sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2020.

Theo đó, Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%. Như vậy, với hơn 104,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ chi khoảng 157 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt này. Thời gian thanh toán dự kiến ngày 30/9/2020.

Nửa đầu đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 4.605 tỷ đồng, tăng 40%; lợi nhuận sau thuế hơn 750 tỷ đồng, tăng đột biến so với số lãi gần 28 tỷ đồng đạt được cùng kỳ năm 2019 và vượt 64% chỉ tiêu cả năm.