Đà Nẵng: Liên danh Seen - Xây dựng số 5 trúng gói thầu xử lý nước thải 560 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP. Đà Nẵng vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu EPC Thiết kế, xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị, vận hành thử nghiệm thuộc Dự án Xây dựng Trạm xử lý nước thải Hòa Xuân (giai đoạn 3).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu có dự toán 568,683 tỷ đồng, lựa chọn nhà thầu thông qua đấu thầu rộng rãi trong nước, với 3 nhà thầu tham dự.

Kết quả, Liên danh Công ty CP Kỹ thuật Seen - Công ty CP Xây dựng số 5 trúng thầu với giá 560,007 tỷ đồng, giảm giá 1,5% sau đấu thầu. Hợp đồng được thực hiện trong 748 ngày, áp dụng đơn giá kết hợp. 2 nhà thầu còn lại bị loại ở bước đánh giá năng lực, kinh nghiệm, gồm: Liên danh Công ty CP Tập đoàn Đầu tư DIN CAPITAL - Công ty TNHH Xây dựng Môi trường Hi Tech; Liên danh Công ty CP Xây lắp phát triển nhà Đà Nẵng - Công ty CP Thiết kế và Quy hoạch Sông Hàn.

2 thành viên trong Liên danh trúng thầu đều từng trúng các gói thầu quy mô lớn ngành nước. Đơn cử, Nhà thầu Seen từng trúng Gói thầu EPC thuộc Dự án Trạm xử lý nước thải Sơn Trà, TP. Đà Nẵng - giai đoạn 2 (334,156 tỷ đồng); Gói thầu EPC thuộc Dự án Trạm xử lý nước thải Phú Lộc, TP. Đà Nẵng - giai đoạn 2 (301,538 tỷ đồng)… Nhà thầu Xây dựng số 5 từng trúng Gói thầu EPC thuộc Dự án Thu gom nước thải riêng và các tuyến cống chuyển nước mưa về sông Hàn cho lưu vực từ đường Hồ Xuân Hương đến giáp tỉnh Quảng Nam (1.288 tỷ đồng)...

Chuyên đề