(BĐT) - Theo thống kê của Tổng cục Thuế, đến ngày 23/6/2021, đã có tổng số 52.384 người nộp thuế đề nghị gia hạn với tổng số thuế, tiền thuê đất được gia hạn là 33.032 tỷ đồng theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tổng cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người dân và DN làm thủ tục gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, bảo đảm 100% đối tượng thuộc diện được gia hạn được hưởng chính sách hỗ trợ của Chính phủ. Tổng cục Thuế cũng chỉ đạo cục thuế địa phương thực hiện nâng cấp hệ thống thông tin để người nộp thuế có thể gửi giấy đề nghị gia hạn theo nhiều hình thức.