Đã chi trả 20,794 tỷ đồng tiền hỗ trợ cho người bị ảnh hưởng bởi Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Tính đến hết ngày 1/11/2021, theo số liệu cập nhật của BHXH Việt Nam, toàn Ngành đã chi trả 20,794 tỷ đồng hỗ trợ người lao động (LĐ) và người SD lao động (SDLĐ) bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo các nghị quyết của Chính phủ và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (Nghị quyết số 68, Quyết định số 23; Nghị quyết số 116, Quyết định số 28).
Đã chi trả 20,794 tỷ đồng tiền hỗ trợ cho người bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Theo đó, toàn Ngành đã tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho 780 đơn vị với 140.524 LĐ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất với số tiền 962 tỷ đồng tại 57/63 tỉnh, thành phố.

Đồng thời, xác nhận danh sách cho 2.223.558 LĐ của 61.532 đơn vị SDLĐ để hưởng các chính sách hỗ trợ tại 63 tỉnh, thành phố.

Trong đó, 1.630.462 LĐ tạm hoãn hợp đồng LĐ, nghỉ việc không lương của 55.754 đơn vị; 383.199 LĐ ngừng việc để nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/người của 4.300 đơn vị; 3.005 LĐ được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm của 26 đơn vị; 70.961 LĐ ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 của 947 đơn vị, được người SDLĐ vay vốn trả lương ngừng việc; 106.141 LĐ được người SDLĐ đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (đối với người SDLĐ phải tạm dừng hoạt động) của 299 đơn vị; 29.790 LĐ được người SDLĐ đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (đối với NSDLĐ hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng) của 206 đơn vị.

Bên cạnh đó, ngành BHXH cũng đã giải quyết hưởng hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho 8,34 triệu LĐ. Trong đó, số LĐ đang tham gia BHTN là 7,79 triệu người; đã dừng tham gia BHTN 0,55 triệu LĐ) với tổng số tiền hỗ trợ là 19.832 tỷ đồng.

Chuyên đề