(BĐT) - Cổ phiếu CNN của Công ty CP Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng (CONINCO) đã có mạch tăng giá ấn tượng trên thị trường giao dịch chứng khoán chưa niêm yết (UPCoM). 
Do chưa công bố Báo cáo tài chính các quý trong năm 2016 nên lợi nhuận CONINCO công bố mới đây chưa rõ đến từ những mảng kinh doanh nào. Ảnh: NC st

Do chưa công bố Báo cáo tài chính các quý trong năm 2016 nên lợi nhuận CONINCO công bố mới đây chưa rõ đến từ những mảng kinh doanh nào. Ảnh: NC st

Trong 10 phiên giao dịch, CNN đã tăng từ mức 9.700 đồng lên 18.400 đồng, tương ứng mức tăng 89,7%. Tăng giá ấn tượng, CNN vẫn là cổ phiếu có khối lượng giao dịch tương đối èo uột, chỉ từ 100 - 1.500 cổ phiếu mỗi phiên.

Kinh doanh khả quan

Nguồn tin từ CONINCO cho biết, năm 2016, Công ty đạt doanh thu 320,4 tỷ đồng, đạt 148,3% so với kế hoạch năm, bằng 118% so với năm ngoái. Giá trị hợp đồng ký trong năm đạt 552 tỷ đồng, bằng 115,7% so với năm 2015; nộp ngân sách 30,5 tỷ đồng, bằng 122,5%. Lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 13,8 tỷ đồng, bằng 110% so với năm 2015; thu nhập bình quân 10 triệu đồng người/tháng. Đây cũng là lần đầu tiên doanh thu của Công ty vượt mốc 300 tỷ đồng.

Trong năm 2016, CONINCO ký được một số sự án tiêu biểu như: Dự án Mở rộng nâng công suất Nhà máy Luyện đồng Lào Cai; Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy Xi măng Tân Thắng với công suất 1,96 triệu tấn xi măng/năm; Dự án Nhà ở cao tầng 5.B3; Tổ hợp thương mại, văn phòng, nhà ở và Trường THCS Five Star Hà Đông… Trong năm, Công ty đã tăng vốn điều lệ bằng việc phát hành 2,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu lên mức 68 tỷ đồng. Bên cạnh đó, CONINCO đã hoàn thiện các thủ tục pháp lý để xin phép xây dựng Dự án CONINCO Building; tiếp tục đẩy mạnh liên danh với các đối tác nước ngoài để tiến đến thực hiện các dự án vốn WB, ADB, JICA…

Việc hạn chế công bố thông tin tài chính từng quý chính là bất lợi lớn của CONINCO khi nhà đầu tư không cập nhật được kết quả kinh doanh theo quý.

Đến nay, CONINCO chưa công bố báo cáo tài chính các quý trong năm 2016 nên con số lợi nhuận Công ty công bố mới đây chưa rõ đến từ những mảng kinh doanh nào. Theo Báo cáo tài chính năm 2015, kết quả kinh doanh của CONINCO gần như không tăng trưởng so với năm 2014, thậm chí còn giảm nhẹ. Doanh thu thuần của Công ty đạt 263,5 tỷ đồng, giảm 4,4 tỷ đồng so với năm 2014. Lợi nhuận đạt được cũng giảm nhẹ từ mức 10 tỷ đồng sau thuế xuống còn 9,6 tỷ đồng. Thu nhập bình quân trên mỗi cổ phần (EPS) của CNN đạt 2.179 đồng.

Đáng chú ý, mặc dù kết quả kinh doanh của CONINCO trong năm 2016 không thực sự khởi sắc, nhưng số dư tiền và tương đương tiền cuối năm của Công ty vẫn đạt con số 38,54 tỷ đồng. Bên cạnh đó là khoản tiền gửi có kỳ hạn 34,12 tỷ đồng. Tỷ lệ tiền và tương đương tiền (tính cả tiền gửi) trên mỗi cổ phần CNN lên tới con số 16.513 đồng – vượt xa con số EPS cả năm.

Báo cáo tài chính kiểm toán 2015 của CONINCO cũng cho biết, nguyên giá tài sản cố định hữu hình của Công ty tính đến cuối năm 2015 đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng với giá trị 13,9 tỷ đồng. Sử dụng tài sản đã khấu hao hết sẽ giúp CONINCO có thuận lợi đáng kể trong việc hạch toán lợi nhuận, cải thiện biên lợi nhuận trong năm 2016.

Công bố thông tin hạn chế

Kết quả kinh doanh tương đối ấn tượng, tuy nhiên việc công bố thông tin tài chính của CONINCO lại khá khiêm tốn. Theo quy định về việc giao dịch cổ phiếu trên thị trường UPCoM, Công ty chỉ phải công bố Báo cáo tài chính năm đã kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận trong thời hạn không quá 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Kinh doanh khả quan nhưng việc hạn chế công bố thông tin tài chính từng quý chính là bất lợi lớn của CONINCO khi nhà đầu tư không cập nhật được kết quả kinh doanh theo quý.