Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản

0:00 / 0:00
0:00

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Nay công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước thông báo kế hoạch lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản với các nội dung sau:

1. Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản thẩm định:

- Tên đơn vị: Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước.

- Địa chỉ: Đường Trần Văn Trà, P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

2. Tên tài sản, số lượng của tài sản, địa điểm nơi có tài sản thẩm định:

2.1. Tài sản 1:

- Tên tài sản: 156.261 cây cao su; diện tích 338,69 ha; trồng năm 2004, 2005, 2010, 2011, 2012, 2013.

- Địa điểm: Xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

2.2. Tài sản 2:

- Tên tài sản: 183.017 cây cao su; diện tích 361,24 ha; trồng năm 2003, 2004, 2005, 2008, 2010, 2011, 2014.

- Địa điểm: Xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

3. Mục đích thẩm định giá: Xác định giá trị khai thác vườn cây cao su làm cơ sở tư vấn trong việc bán đấu giá tận thu mủ cao su trước khi thanh lý.

4. Thời gian thẩm định: Tháng 6/2024.

5. Thời gian thực hiện: Thời gian yêu cầu hoàn thành công việc và bàn giao hồ sơ: 07 ngày làm việc.

6. Tiêu chí lựa chọn tổ chức thẩm định giá:

- Tổ chức thẩm định giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, đã đăng ký hoạt động với Bộ Tài chính, có thông báo đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá năm 2024.

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức thẩm định giá.

- Mức phí thẩm định cạnh tranh.

- Ưu tiên cho các đơn vị đã từng thực hiện các gói thầu thẩm định giá cây cao su trên địa bàn tỉnh Bình Phước và các tỉnh lân cận.

Trên cơ sở 04 tiêu chí làm cơ sở để xét chọn những đơn vị đáp ứng yêu cầu công việc thực hiện và mức phí thẩm định cạnh tranh.

7. Thời gian, địa điểm nộp đăng ký hồ sơ thẩm định giá:

7.1. Thời gian:

- Bắt đầu: Kể từ ngày phát hành thông báo.

- Kết thúc: Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày 11/6 đến hết ngày 13/6/2024. Thông báo được đăng tin trên trang thông tin điện tử về tài sản công của UBND tỉnh Bình Phước, Báo Bình Phước, trang thông tin điện tử Báo Đấu thầu và trên trang website Công ty.

7.2. Hồ sơ nộp: Hộp thư điện tử; gửi bản chính trực tiếp hoặc gửi bằng đường bưu điện. Hồ sơ nếu gửi bằng đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện trước 17 giờ 00 phút của ngày kết thúc thông báo.

7.3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước (Phòng Kế hoạch).

- Hộp thư điện tử: thong7676@gmail.com. Số điện thoại: 0909.024.799.

- Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện: Đường Trần Văn Trà, P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

8. Hồ sơ gồm có: Quy cách hồ sơ: 01 bảng chào giá dịch vụ thẩm định (đã bao gồm chi phí đi thẩm định giá và thuế GTGT) và 01 bộ hồ sơ năng lực theo tiêu chí lựa chọn.

Rất mong nhận được sự quan tâm của các tổ chức thẩm định giá tài sản.

Trân trọng thông báo.

Chuyên đề