(BĐT) - Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG - doanh nghiệp may công nghiệp xuất khẩu - vừa công bố báo cáo tài chính tháng 7/2020. Theo đó, Công ty ghi nhận doanh thu bán hàng đạt 605,7 tỷ đồng và 30,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Lũy kế 7 tháng đầu năm, doanh thu bán hàng của Công ty giảm 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 2.445 tỷ đồng. Lãi ròng 7 tháng giảm mạnh 26% còn 94,5 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 7/2020, tổng tài sản của Công ty đạt 3.933 tỷ đồng, tăng tới 30% (tương đương hơn 900 tỷ đồng) so với thời điểm đầu năm. Tổng tài sản tăng chủ yếu do gia tăng khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng từ 302,8 tỷ đồng đầu năm lên 809,8 tỷ đồng.