(BĐT) - Theo thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), 4,4 triệu cổ phần Công ty CP 319.5 đã được chấp thuận giao dịch trên thị trường UPCoM với mã chứng khoán CT5.
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Tường Lâm

Ảnh chỉ mang tính minh họa: Tường Lâm

Công ty CP 319.5 là đơn vị thành viên của Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng, tiền thân là Trung tâm thực nghiệm và dạy nghề. Công ty có vốn điều lệ hiện tại là 44 tỷ đồng, trong đó, Tổng công ty 319 nắm giữ 51%. Một cổ đông lớn khác nắm giữ 35% cổ phần là Công ty CP Dương Quang.

Năm 2018, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Công ty lần lượt đạt gần 468 tỷ đồng và 3,1 tỷ đồng. Tại thời điểm cuối năm 2018, tổng tài sản của Công ty đạt 422,5 tỷ đồng, trong đó, nợ phải trả chiếm 89%.