(BĐT) - Là tờ báo thực hiện chức năng công khai, minh bạch thông tin đấu thầu theo quy định của pháp luật, trong hành trình 12 năm xây dựng và phát triển, Báo Đấu thầu không ngừng nỗ lực thực hiện sứ mệnh của mình, góp phần vào việc ngăn ngừa tiêu cực trong đấu thầu, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.
Báo Đấu thầu đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà thầu tiếp cận, tìm kiếm thông tin về đấu thầu, đầu tư. Ảnh: Lê Tiên

Báo Đấu thầu đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà thầu tiếp cận, tìm kiếm thông tin về đấu thầu, đầu tư. Ảnh: Lê Tiên

Theo thống kê, từ năm 2010 tới nay, thông tin đấu thầu tăng đều qua các năm với mức tăng bình quân 15 - 20%/năm. Năm 2018, Báo Đấu thầu đăng tải công khai 108.396 thông báo mời thầu, 112.715 kết quả lựa chọn nhà thầu. Năm 2019, Báo Đấu thầu đăng tải 127.098 thông báo mời thầu, 147.653 kết quả lựa chọn nhà thầu. Trong 5 tháng đầu năm 2020, Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu 45.575 gói thầu, công bố 57.064 kết quả lựa chọn nhà thầu.

Qua thời gian, các bên mời thầu/chủ đầu tư đã nghiêm túc hơn trong thực hiện nhiệm vụ của mình. Đồng thời, hệ thống pháp luật về đấu thầu ngày càng hoàn thiện với nhiều chế tài giám sát, xử lý để buộc các bên mời thầu/chủ đầu tư phải đăng tải các thông tin đấu thầu theo quy định.

Có thể nói, việc công khai, minh bạch thông tin là một trong những thước đo giá trị cho công tác đấu thầu, cũng là mục tiêu hệ thống pháp luật đấu thầu hướng tới nhằm tạo một sân chơi bình đẳng cho các nhà thầu. Thông tin đấu thầu được công khai, minh bạch cũng giúp xã hội tham gia giám sát hiệu quả của hoạt động mua sắm công.

Tuy nhiên, trong hành trình thực hiện tôn chỉ, mục đích của mình, Báo Đấu thầu cũng nhận thấy hành vi hạn chế quyền tiếp cận thông tin của nhà thầu diễn ra phổ biến. Đơn cử như, việc công khai thông tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định được thực hiện trong thời gian không muộn hơn 7 ngày làm việc kể từ ngày kế hoạch được phê duyệt, nhưng nhiều chủ đầu tư/bên mời thầu không hiểu do vô tình hay cố ý vẫn chậm trễ và chỉ công khai ngay trước thời điểm đăng tải thông báo mời thầu. Thống kê cho thấy, trung bình mỗi ngày Báo Đấu thầu thông báo từ 80 - 100 kế hoạch lựa chọn nhà thầu không công khai thông tin theo đúng quy định. Tương tự, nhiều chủ đầu tư/bên mời thầu công khai kết quả lựa chọn nhà thầu chậm đến cả tháng, hay thậm chí không công khai thông tin này.

Việc những chủ đầu tư, bên mời thầu công khai chậm thông tin đấu thầu đặt ra câu hỏi về tính minh bạch, công bằng trong những cuộc thầu. Phải chăng, mục đích của hành vi này là tránh né sự giám sát của các nhà thầu khác và cộng đồng?

Đối với thông báo mời thầu, một số chủ đầu tư/bên mời thầu cũng tìm cách gian lận thông tin bằng cách đánh tráo loại gói thầu như gói thầu xây lắp biến thành gói thầu mua sắm hàng hóa, gói thầu tư vấn thành phi tư vấn và ngược lại nhằm rút ngắn thời gian lựa chọn nhà thầu hoặc che giấu thông tin; hoặc cung cấp sai địa chỉ phát hành hồ sơ mời thầu, không công bố hoặc công bố số điện thoại không chính xác, gây khó khăn cho nhà thầu tiếp cận hồ sơ mời thầu.

Góp phần vào việc hoàn thiện và minh bạch hóa công tác đấu thầu, Báo Đấu thầu đã triển khai nhiều chuyên mục và bài viết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu công bố chậm, chuyên mục Bên mời thầu cần biết nhằm chỉ ra các lỗi mà bên mời thầu thường mắc phải. Báo Đấu thầu có nhiều bài phản ánh về thực tiễn công tác đấu thầu ở các địa phương trên cả nước, tình trạng ẩn/né thông tin của bên mời thầu, cản trở nhà thầu tiếp cận hồ sơ mời thầu… Những bài báo đấu tranh chống tiêu cực, bảo vệ lợi ích của nhà thầu đăng trên Báo Đấu thầu cũng đã nhận được sự phản hồi tích cực từ các cơ quan chủ quản như UBND, Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh… qua đó kịp thời chấn chỉnh chủ đầu tư, bên mời thầu thực hiện nghiêm túc việc công khai thông tin theo quy định. Báo Đấu thầu cũng thiết lập Tổng đài giải đáp thông tin về đấu thầu nhằm hướng dẫn và trả lời những vướng mắc của chủ đầu tư, bên mời thầu trong quá trình đăng tải thông tin. Trung bình mỗi tháng, Báo Đấu thầu tiếp nhận hàng nghìn cuộc gọi liên quan đến việc đăng tải thông tin của chủ đầu tư, bên mời thầu.

Bên cạnh đó, Báo Đấu thầu không ngừng đổi mới cách thức trình bày thông tin đấu thầu để giúp nhà thầu và cộng đồng dễ dàng tìm kiếm thông tin. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn về đấu thầu cho đội ngũ cán bộ, nhân viên nhằm phục vụ tốt nhất việc công khai, minh bạch thông tin đấu thầu.

Công khai, minh bạch thông tin là một trong những sứ mệnh của báo chí, đối với Báo Đấu thầu đó chính là kim chỉ nam xuyên suốt để khẳng định vai trò, vị thế. Sự ghi nhận của cộng đồng doanh nghiệp, nhà thầu, đông đảo bạn đọc trong thời gian vừa qua đã khẳng định vị thế đó của Báo Đấu thầu.