(BĐT) - Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Ninh Thuận (Bên mời thầu - BMT) đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) 8 gói thầu xây lắp thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường đôi vào TP. Phan Rang - Tháp Chàm (đoạn phía Nam). 
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ngày 14/10/2020, Gói thầu số 35 Lát gạch vỉa hè, cây xanh, sơn vạch kẻ đường, phòng cháy chữa cháy và pano áp phích được phê duyệt KQLCNT. Nhà thầu trúng thầu là Liên danh Công ty TNHH Châu An - Công ty TNHH PCCC Hiệp Long, với giá 16.287.400.000 đồng.

7 gói thầu xây lắp còn lại của Dự án đều được phê duyệt KQLCNT trong ngày 20/10/2020.

Cụ thể, Gói thầu số 28 Thi công xây dựng công trình (đoạn từ Km5+277,84 ÷ Km5+662,06) thuộc về Liên danh Công ty CP Gia Việt - Công ty TNHH Châu An (Ninh Thuận) với giá 22.674.537.000 đồng.

Liên danh Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Hoàng Nhân - Công ty CP Phúc Thành An (Ninh Thuận) trúng Gói thầu số 29 Thi công xây dựng công trình (đoạn từ Km5+662,06 ÷ Km6+126,65) với giá 51.531.363.000 đồng.

Gói thầu số 30 Thi công xây dựng công trình (đoạn từ Km6+126,65 ÷ Km6+446,65) được giao cho Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Sơn Long Thuận (Ninh Thuận) với giá trúng thầu 41.506.832.000 đồng.

Gói thầu số 31 Thi công xây dựng công trình (đoạn từ Km6+446,65÷ Km7+200) thuộc về Công ty TNHH Liên Minh (Hà Tĩnh) với giá 35.987.700.000 đồng.

Gói thầu số 32 Thi công xây dựng công trình (đoạn từ Km7+200 ÷ cuối tuyến) có giá 37.751.430.893 đồng thuộc về Công ty CP Đầu tư xây dựng Thương mại và Dịch vụ Trường Thịnh Phát (Ninh Thuận). với giá trúng thầu là 37.623.712.000 đồng.

Gói thầu số 33 Khu tái định cư có giá 38.257.725.830 đồng thuộc về Công ty TNHH Xây dựng Thăng Long (Ninh Thuận) với giá trúng thầu 38.252.000.000 đồng.

Gói thầu số 34 Hệ thống điện chiếu sáng được trao cho Công ty CP Gia Việt với giá trúng thầu 25.286.367.000 đồng.