Công an điều tra sai phạm tại dự án BT sân bay Nha Trang

0:00 / 0:00
0:00
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đang thu thập thông tin, tài liệu để xác định hành vi vi phạm pháp luật về hình sự liên quan đến sai phạm tại dự án BT sân bay Nha Trang.
Công an điều tra sai phạm tại dự án BT sân bay Nha Trang
Công an điều tra sai phạm tại dự án BT sân bay Nha Trang

Ngày 7/10, ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, để làm rõ việc thực hiện chính sách pháp luật khi giao đất sân bay Nha Trang, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã triển khai việc thu thập thông tin, tài liệu để xác định hành vi vi phạm pháp luật về hình sự.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ công bố công khai kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật liên quan đến 6 dự án BT có chủ trương sử dụng quỹ đất thanh toán tại khu vực sân bay Nha Trang.

Sau khi kiểm tra trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất tại khu sân bay Nha Trang thanh toán các dự án BT, Thanh tra Chính phủ phát hiện, việc tỉnh Khánh Hòa giao đất, cho thuê đất là vi phạm quy định của Luật Đất đai, không phù hợp với chủ trương sử dụng quỹ đất tại sân bay Nha Trang để hoàn vốn cho các dự án BT.

Đến thời điểm kiểm tra, UBND tỉnh Khánh Hòa chưa xác định giá đất cụ thể để làm cơ sở xác định giá trị quỹ đất hoàn vốn cho các dự án BT; chưa xác định lại tên, kí hiệu, diện tích, giá trị quỹ đất hoàn vốn cho các dự án BT theo quy hoạch đã được phê duyệt; chưa ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất cho Công ty Phúc Sơn để thực hiện dự án khác theo thỏa thuận ghi tại hợp đồng BT; chưa xác định diện tích đất còn lại để xử lý theo quy định pháp luật…

Liên quan đến các sai phạm này, ông Nguyễn Tấn Tuân – Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa xác nhận đã giao Sở Kế hoạch đầu tư (KHĐT) kiểm tra tính pháp lý của các công trình BT và công việc giao đất tại sân bay Nha Trang, từ đó có hướng xử lý tiếp theo.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân cho biết thêm, theo nguồn tin về tội phạm, để làm rõ việc thực hiện chính sách pháp luật khi giao đất tại đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang ở giai đoạn thu thập thông tin, tài liệu để xác định hành vi vi phạm pháp luật về hình sự.

“Một mặt tỉnh giao Sở KHĐT rà soát lại tính pháp lý khi thực hiện các công trình BT tại sân bay Nha Trang. Một mặt dựa vào nguồn tin về tội phạm, Cơ quan điều tra đang làm rõ hành vi vi phạm pháp luật về hình sự" - ông Nguyễn Tấn Tuân nói.

Tháng 6/2021, Thanh tra Chính phủ vừa công khai công bố kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật liên quan đến các dự án BT sử dụng quỹ đất thanh toán tại khu vực sân bay Nha Trang.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Chủ tịch, các Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa (giai đoạn 2014-2019) đề xuất hình thức xử lý nghiêm minh; xử lý các sở, ban, ngành có liên quan đến các sai phạm; chấn chỉnh công tác quản lý đất đai, quản lý đầu tư xây dựng nhất là các dự án BT.

Trong quá trình thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về kết luận thanh tra, nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm thì phải chuyển hồ sơ cho cơ quan công an điều tra, xử lý.

Chuyên đề