(BĐT) - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) quyết định đưa cổ phiếu DXG của Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh vào diện cảnh báo kể từ ngày 31/3/2021.

Theo HOSE, cổ phiếu DXG bị đưa vào diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2020 là âm 495,74 tỷ đồng, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định.

Ngoài ra, trong danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ ngày 24/3 của HOSE có mã DXG. Nguyên nhân do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2020 là số âm.

Trong năm 2020, Tập đoàn Đất Xanh ghi nhận doanh thu đạt 2.890,7 tỷ đồng, giảm 50,3% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ âm tới 495,7 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 1.216,5 tỷ đồng.